Barion Pixel
1. Bevezető

Jelen ÁSZF rögzíti a Creatiger Kft. (székhely: 2360 Gyál, Vállalkozó utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-155608, adószám: 23892842-2-13, a továbbiakban: cég), www.lotusgarden.eu weboldalán elérhető online szolgáltatás (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

II. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A www.lotusgarden.eu honlap üzemeltetője, azaz a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás tényéről, és a változással érintett rendelkezésekről a mindenkor hatályos ÁSZF-re kattintva a Felhasználó külön tájékoztatásban részesül. Szolgáltató a tervezett módosításokat a módosítást megelőző 14 nappal a www.lotusgarden.eu honlap főoldalán mindenki számára jól látható módon elhelyezi. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató regisztrált ügyfeleit a módosítás hatályba lépés előtt 14 nappal, a módosítással érintett rendelkezések megjelölésével a regisztrált e-mail címre küldött email útján értesíti. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználót a jelen pont szerint az ÁSZF módosításáról tájékoztatta és a Felhasználó regisztrációját a módosítás hatályba lépéséig nem szüntette meg, Szolgáltató ezt úgy tekinti, hogy a Felhasználó az ÁSZF módosításához hozzájárult és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A mindenkor hatályos ÁSZF a honlap valamennyi látogatója és regisztrált felhasználója számára a honlapon elhelyezett ÁSZF fülre kattintva elérhető és letölthető, továbbá az esetlegesen leadott megrendelést visszaigazoló elektronikus levél mindenkori mellékletét is képezi.
Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, a Szolgáltató által nem kerül iktatásra.
A szerződés a Felek között magyar nyelven kerül megkötésre.

III. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, automatikus visszaigazolás
A természetes személy Felhasználó választása szerint előzetes regisztrációt követően, avagy ennek hiányában, míg a jogi személy kizárólag regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárlólista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Creatiger Kft. nem vállal felelősséget.

Amennyiben a természetes személy Felhasználó előzetes regisztráció nélkül kezdi el a termékek kiválasztását, a bevásárlólista összeállítását és a rendelést is ilyen módon adja le, azaz igénybe veszi a szolgáltatást, ez esetben a megrendelését a cég feldolgozásra átveszi, de a www.lotusgarden.eu weboldalon nem fog hozzáférni korábbi rendelésének adataihoz.
A Felhasználó egy telefonszámhoz és egy email-címhez egy felhasználói fiókot jogosult regisztrálni.
A Creatiger Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói
fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et.
A Creatiger Kft. a bevásárlólista összeállítását követő legkésőbb 72 órán belül
visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét.

IV. Rendelés menete:
Ár, mennyiségi eltérések, költségek

Ár: A honlapon szereplő termékek árai érvényes átadási árak, amely azt jelenti, hogy
egyes árucikkek kiszállításkor érvényes árai nem térhetnek el a www.lotusgarden.eu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes áraktól. A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák, ugyanakkor nem tartalmazzák a szállítási díjat.
Költségek: Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a Creatiger Kft. a kiszállításért szolgáltatási díjat számol fel, a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Creatiger Kft. részére.
A kiszállítás díja 2 900 Ft minden zónában

A bevásárlólista összeállítása, termékek elérhetősége
A bevásárló lista a www.lotusgarden.eu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A bevásárlólista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

A fizetés
A www.lotusgarden.eu weboldalon a vásárlók részére kétféle fizetési mód áll rendelkezésre:
– Bankkártyával fizetés Barionnal
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
– Banki átutalás
Utalásos fizetés esetén a fizetési határidő 5 munkanap. A megrendelések további feldolgozását csak az átutalás beérkezése után folytatjuk. Amennyiben a megrendelt termékek ellenértéke nem érkezik meg a Creatiger Kft. bankszámlájára a fizetési határidő lejártáig, abban az esetben a megrendelés automatikusan törlésre kerül.
Átutalás esetén, a közlemény rovatba kérjük a rendelésszámot feltűntetni.
Ha a Felhasználó az ÁSZF rendelkezései szerint törli a kérését, vagy a kiszállított termékeket végül nem veszi át, a Creatiger Kft. minden esetben jogosult (az ingyenes szállítási határ elérésekor is) a szállítási díjat követelni.

Számlázás
A fogyasztó a fizetést követően minden esetben számlát kap online formában elküldve az általa megadott elérhetőségre (e-mail cím), és/vagy nyomtatott formában a megrendelt termékek átadásával egyidejűleg.
Az elektronikus formában elküldött számlát a Felhasználónak kell kinyomtatni a kapott e-mailből.
A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számla, így kizárólag elektronikusan nem megőrizhető.
A Fogyasztó e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy az érkező e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Fogyasztónak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.
Webshopunkban a vásárlási folyamat végén a PÉNZTÁR menüben kell kiválasztani/kipipálni a “CÉGES SZÁMLÁZÁS” opciót, majd meg kell adni a cég nevét, címét és a céges adószámot amelynek eredményeképpen céges ÁFÁ-s számlát fog a rendszer automatikusan kiállítani vásárlóink számára.
Minden egyes vásárlás végén a PÉNZTÁR menüben ki kell pipálni a négyzet alakú checkboxot ahhoz, hogy a pénztár funkcióban rögzített Céges adatok (név, cím, adószám stb.) feltüntetésre kerüljenek a számlán. Ennek hiányában a www.lotusgarden.eu fiókban rögzített eredeti névre és címre kerül kiállításra az érintett rendelés számlája, amelyet a későbbiekben nem tudunk visszamenőleg módosítani.

V. Biztonság
A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Creatiger Kft.-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, Creatiger Kft. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Creatiger Kft. nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak
eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

VI. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése
A www.lotusgarden.eu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Creatiger Kft., amelyet
megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem Creatiger Kft., sem más Felhasználók jó hírét és jogait.
A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes
funkcióinak használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén kerüljenek tárolásra és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookiekkal kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.

VIII. Felelősség
Annak ellenére, hogy a Creatiger Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a www.lotusgarden.eu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget azonban nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Creatiger Kft. nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Creatiger Kft. pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható –, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.
A Creatiger Kft. különösen nem felel az alábbiakért: harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.lotusgarden.eu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.lotusgarden.eu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája; a hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett
tartalom, amennyiben Creatiger Kft. számára műszakilag nem lehetséges vagy
kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza; a www.lotusgarden.eu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával; műszaki nehézségek, beleértve a www.lotusgarden.eu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat. A jelen pont rendelkezései nem érintik Creatiger Kft. tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

IX. Személyes adatok védelme
A GDPR kapcsolódó́ rendelkezései az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el.

X. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek
visszaadása
A természetes személy Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül, de sértetlen és eredeti csomagolásban visszaadhatja, kivételt képeznek a hűtést igénylő termékek. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül egyeztetni a Creatiger Kft. ügyfélszolgálatával a visszaszállítás részleteivel kapcsolatosan.
A Creatiger Kft. köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de
legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint – a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)
A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek esetén, továbbá, ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta.
Amennyiben egy új rendelést ad fel, és azt átveszi, akkor visszaküldheti a korábban elállt megrendelés tartalmát a kiszállítást végző személynek (futár). Vagy elpostázza a visszaküldendő tartalmat a www.lotusgarden.eu ügyfélszolgálata által megadott címre. Ebben az esetben a postázás költsége a Felhasználót terheli.
Az elállási jog az 1. számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.
A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF XI. pontja szerint megilletnek.
Áfás számla esetében, ha bármely termékkel kapcsolatban panasza van, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

XI. Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül szóban, email-ben, tehet meg. A reklamációra a rendelés
átvételétől számított 72 órán belül van lehetőség.
Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XIII. pontban meghatározott elérhetőségeken. A Creatiger Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Szóbeli panasz
A Felhasználó szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panaszkezelés módjával nem ért egyet, vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a Felhasználó panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Felhasználóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Felhasználónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a
benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat rögzítjük, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.
A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:
a) a Felhasználó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok
és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a Felhasználónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről a Felhasználót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.
A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.
A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Felhasználó valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Panasznyilvántartás
A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el a Felhasználótól:
Felhasználó neve
Felhasználó lakcíme, székhelye, levelezési címe
Felhasználó telefonszáma
Értesítés módja
Panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma
Panasz leírása, oka
Felhasználó panasszal kapcsolatos igénye
A panasz alátámasztásához szükséges, a Felhasználó birtokában lévő dokumentumok másolata
A panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A Szolgáltató a panaszkezelés során a Felhasználó által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig megőrzi. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.
A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.
Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat.
Az eljárásra a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helyes szerinti békéltető tesület illetékes.
A Felhasználó belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett Szolgáltató vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara)
mellett működő független testület.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

A Fogyasztó lakóhelye alapján az alábbi Békéltető Testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500
Fax: 06-76-501-538
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: 0672-507-154
Fax: 0672-507-152
E-mail:bekelteto@pbkik.hu
Web: www.pbkik.hu

Békés Vármegyei Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád – Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefon: 06-36-429-612/122
Fax: 06-36-323-615

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.
Telefon: 20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email: kemkik@kemkik.hu
Web: www.kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

XII. Vegyes rendelkezések
A www.lotusgarden.eu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.
Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak. Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Creatiger Kft. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak. A Creatiger Kft. nem vállal felelősséget az általa árusított cikkelemeken feltüntetett állításokért, deklarációkért és egyéb tartalmakért.
A weboldalon feltüntetett képek csak illusztrációk.

XIII. A Creatiger Kft. elérhetőségei
– Weboldal címe: www.lotusgarden.eu
– Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@lotuszliget.hu
– Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1/999-8591
– Ügyfélszolgálat levelezési címe: 2360 Gyál, Vállalkozó utca 2.